Hallituksen tehtävät

         

 

Yhdistyksen kokouksessa hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, joiden kesken jaetaan muut tehtävät järjestäytymiskokouksessa. VIO:ssa osa nimikkeistä on vaihdellut tarpeen mukaan vuosien aikana. Tässä kuitenkin esittelyt osasta tehtävistä.

               

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat johtaa järjestön toimintaa ja valvoa tehtyjen päätösten toteutumista. Puheenjohtaja myös kutsuu hallituksen kokoukset koolle. Usein puheenjohtaja edustaa järjestöä tarvittaessa.

Puheenjohtaja pitää ohjat käsissään hallituksen toimista, delegoi tehtäviä hallituksen jäsenille ja valvoo noiden tehtävien suorittamista. Hän kerää aktiivisesti tietoa hallituksen jäsenten toimista, antaa palautetta sekä ohjaa ja kannustaa hallituksen jäseniä. Puheenjohtaja vastaa järjestön toiminnan kehittämisestä ja toiminnan jatkuvuudesta.

 

Varapuheenjohtaja

Tukee puheenjohtajaa ja toimii hänen varahenkilönään puheenjohtajan ollessa estynyt.

 

Sihteeri

Huolehtii siitä, että kokouksista laaditaan pöytäkirjat ja osanottajalistat. Lisäksi sihteeri hoitaa toimiston juoksevia asioita, kuten tilaa tikkareita.

 

Huvi- Kulttuuri- ja Liikuntavastaava/t eli HuviKulLit

HuviKulLit ovat päävastuussa tapahtumien suunnittelemisesta ja järjestämisestä. Kuitenkin yleensä koko hallitus osallistuu tapahtumien tekemiseen. Tapahtumien lisäksi toimenkuvaan kuuluu myös liikunta- ja kulttuurieduista neuvotteleminen. Jos vastaavia on useampi, he voivat jakaa tehtävät keskenään.

 

ASTin- vastaava

Osallistuu syksyisin järjestettävän aloittavien ja aloittavanmielisten opiskelijoiden ASTin-risteilyn suunnitteluun ja järjestämiseen yhdessä Länsi-Suomen muiden insinööriopiskelijayhdistysten edustajien kanssa. ASTin-vastaava ideoi tapahtuman markkinoinnin vaasalaisille opiskelijoille yhdessä viestintävastaavan kanssa. Lisäksi hän vastaa bussien kilpailuttamisesta, bussiohjelmasta ja muusta matkustamiseen liittymisestä käytännön järjestelyistä.

Tässä pestissä pääsee siis vaikuttamaan vuoden parhaaseen risteilyyn ja tutustumaan muihin aktiiveihin alueella.

 

Viestintävastaava

Vastaa yhdistyksen viestinnän suurista linjoista ja huolehtii siitä, että tarvittava tieto kulkeutuu jäsenille esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Viestintävastaava pääsee siis leikittelemään sometaidoilla ja keksimään keinoja lisätä yhdistyksen näkyvyyttä. Tämä saattaa sisältää meemejä.

        

Yhteyshenkilövastaava

Vastaavan tehtävänä on rekrytoida VIO:lle yhteyshenkilöitä, jotka toimivat yhdistyksen äänitorvena omassa luokassaan ja osallistuvat halutessaan tapahtumien järjestämiseen.  Vastaava pitää yhteyshenkilöt ajan tasalla VIO:n tulevista tapahtumista ja ohjaa toimintaa.

 

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittinen vastaava toimii linkkinä opiskelijoiden, ainejärjestön sekä laitoksen välillä sekä edustamalla opiskelijoiden mielipidettä ja toimimalla tiedonvälittäjänä. Koulutuspoliittisen vastaavan toimenkuvaan kuuluu myös opiskelijan oikeuksista huolehtiminen yksittäistapauksissa ja koulutuspoliittiseen vastaavaan voi olla yhteydessä silloin, kun asian hoitamiseen tarvitaan anonymiteettiä. Koulutuspoliittiseen vastaavaan voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, kun kokee omien opiskelijan oikeuksien tulleen loukatuksi suoritusten, arvosanojen, tai muiden käytäntöjen toimesta. Koulutuspoliittisiin asioihin kuuluu myös erilaisten kannanottojen laatiminen ja selvitysten pyytäminen.

            

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja huolehtii VIO:n rahavaroista ja rahaliikenteestä. Käytännössä tämä tarkoittaa taloustilanteen seuraamista ja hallituksen pitämistä ajan tasalla, kirjanpitoa, vuosittaisen budjetin laatimista ja hankintojen maksamista.

 

Yritysyhteistyövastaava

Vastaa esimerkiksi sponsorineuvotteluista, mm haalareihin. Vastaava on yhteydessä myös muihin yhteistyökumppaneihin esimerkiksi erilaisten ekskursioiden ja yritysvierailujen merkeissä.