Miksi ihmeessä yhteyshenkilöksi?
 1. Saa ehdottomasti uusia tuttavuuksia omasta koulusta ja ympäri Suomea! Kontaktejahan ei koskaan voi olla liikaa.
 2. Mahdollisuus vaikuttaa, et jää seinäruusuksi. Olet siis ensimmäisenä jäsenistöstä yhteydessä paikallisyhdistyksen hallitukseen ja siitä taas ylempiin tahoihin.
 3. Saat esiintymistaitoa ja kokemusta, jota korostetaan työelämässäkin yhä enemmän.
 4. Yhteyshenkilöille on loistavia koulutustilaisuuksia, joista tietysti saa myös todistuksen. Juuri näillä reissuilla saat myös uusia kavereita.
 5. Opettaa tiimityö- ja muita työelämäntaitoja. Oppii arvostamaan hyvän tiedonvälitystä ja huomioimaan sen tärkeyden.
 6. Antaa mahdollisuuden edetä järjestötoiminnassa. Tietysti YH:sta ja omasta paikallisyhdistyksestä on mahdollista päästä vielä korkeammille tahoille.
 7. Näyttää hyvältä CV:ssä ja kahden vuoden ahkeruuden jälkeen saa jo todistuksenkin.
Yhteyshenkilöiden tehtävät ja toimenkuvat
 1. Informaationvälittäminen
 2. Luokan ”tietäjänä” toimiminen
 3. Jäsentenhankinta
 4. Yhdistyksen toiminnan kehittäjä
Insinööriopiskelijaliiton ja paikallisyhdistysten toiminta perustuu toimivaan yhteyshenkilöjärjestelmään. Yhteyshenkilöt, eli Vaasassa KONTAKTIhenkilöt, toimivat kaksisuuntaisen informaation välittäjinä jäsenistön ja paikallisyhdistysten sekä Insinööriopiskelijaliiton ja Insinööriliiton välillä. Yhteyshenkilö välittää luokan terveiset paikallisyhdistykselle, sillä vain jäsenistöltä saatavan palautteen kautta on paikallisyhdistyksen toimintoja mahdollista kehittää jäsenkuntaa tyydyttävään suuntaan. YH-henkilönä toimiminen opiskeluaikana on luottamustoimessa työskentelyä.

Kontakteiksi valitaan jokaiselta aloittavalta luokalta innostuneita vähintään kaksi jäsentä. Kontaktihenkilö toimii yhdistyksen valtuuston jäsenenä ja osallistuu kevään sekä syksyn valtuuston kokouksiin. Paikallisyhdistys tiedottaa sähköpostitse sekä ilmoitustaululla järjestettävistä tapahtumista, joihin kontaktihenkilöt ovat etusijalla, jos osallistujien lukumäärä on rajattu.

Kontakteille on myös paikallisjärjestön kontaktivastaavan järjestämää toimintaa tarjolla ja Kontakteja pyydetään myös tarvittaessa apuun järjestettyihin tapahtumiin, jos hallituksella on siihen tarvetta. Yhteisellä talkootyöllä saadaan paljon hyvää aikaan.

Liiton tarjoamat kurssit

Kontaktilla on mahdollisuus kouluttaa itseään Insinööriopiskelijaliiton YH -kursseilla:

 • Kokoustekniikan ja järjestötoiminnan kurssi YH1. Kurssilla käsitellään kokoustekniikkaa, yhteyshenkilötoimintaa ja Uusi Insinööriliitto-yhteisön toimintaa. Kurssi on tarkoitettu insinööriopiskelijoille, jotka toimivat yhteyshenkilöinä tai aikovat yhteyshenkilöiksi.

 • Työnhaku- ja palkka-asiat kurssi YH2. Kurssilla käsitellään työnhakua, työsopimusasioita ja palkka-asioita. Kurssi on tarkoitettu insinööriopiskelijoille, jotka toimivat yhteyshenkilöinä.

 • Neuvottelutaito ja työmarkkina-asiat YH3. Kurssilla käsitellään neuvottelutaitoa, ansioiden kehitystä, palkkauksen perusteita, työehtojen määräytymistä, työehtosopimusjärjestelmää ja tulopolitiikkaa. Kurssi on tarkoitettu valmistuville insinööriopiskelijoille, jotka ovat käyneet kokoustekniikan ja järjestötoiminnan sekä esiintymistaidon ja työsuhdeasioiden kurssin.
Huom! Näistä kursseista saa jokaisen suorituksen jälkeen myös todistuksen. Näitä todistuksia on hyvä käyttää näyttönä pätevyydestä mm. töitä hakiessa. Vielä mainittakoon, että YH-henkilönä toimiminen opiskeluaikana on luottamustoimessa työskentelyä.

Mikäli tiedät, ettei luokallasi ole vielä yhteyshenkilöä.
Ota yhteyttä yhteyshenkilövastaavaan sähköpostilla osoitteeseen yhteyshenkilö@vio.fi,
jos Sinua kiinnostaa lähteä mukaan toimintaan!